Monthly archives: October, 2015

Hyper-V 2016: LockOnDisconnect

En ny funktion i Hyper-V på Windows Server 2016 Technical Preview 3 är LockOnDisconnect. I tidigare versioner av Hyper-V har man kunnat ansluta till en virtuell maskin, där en person redan varit inloggad och återanslutit redan inloggad på maskinen. Person A ansluter till DC01 över console och loggar in med sina inloggningsuppgifter Person A loggar INTE…Nyheter i Microsoft Exchange Server 2016

Exchange Server 2016 har sedan en tid varit tillgängligt som Technical Preview men igår släppte Microsoft en publika versionen för on-premise. Några av nyheterna i Exchange 2016 är: Förenklad arkitektur Arkitekturen bakom Exchange 2016 är en vidareutveckling av Exchange 2013 där man valt att slå samman Client Access- och Mailbox-rollerna till en och samma roll…Windows Server 2012 R2 med NIC Team och VLAN

I och med att vi satt upp en ny fysisk Windows Server 2012 R2 (utan Hyper-V) så ville vi få in olika VLAN som servern kan kommunicera ut emot. Följande är konfigurationen som behöver göras, som skapar 3st nätverk, 1 på INSIDE (default) och 2st med VLAN-taggning (DMZ100 och DMZ200).

Utöver detta behövde vi…