Monthly archives: October, 2015

Hyper-V 2016: LockOnDisconnect

En ny funktion i Hyper-V på Windows Server 2016 Technical Preview 3 är LockOnDisconnect.

I tidigare versioner av Hyper-V har man kunnat ansluta till en virtuell maskin, där en person redan varit inloggad och återanslutit redan inloggad på maskinen.

  1. Person A ansluter till DC01 över console och loggar in med sina inloggningsuppgifter
  2. Person A loggar INTE ut eller låser sin anslutning utan bara stänger ner Console-anslutningen
  3. Person B ansluter till DC01 över console, och är redan inloggad med Person A’s inloggningsuppgifter.

I Hyper-V på WS2016 TP3 har Microsoft lagt till en ny switch till Set-VM, vilket är -LockOnDisconnect On som förhindrar detta.

För att aktivera kör man följande och startar sedan om maskinen:

Set-VM -LockOnDisconnect On

Vill man aktivera detta på samtliga VMs kan man köra följande:Nyheter i Microsoft Exchange Server 2016

Exchange Server 2016 har sedan en tid varit tillgängligt som Technical Preview men igår släppte Microsoft en publika versionen för on-premise. Några av nyheterna i Exchange 2016 är:

Förenklad arkitektur
Arkitekturen bakom Exchange 2016 är en vidareutveckling av Exchange 2013 där man valt att slå samman Client Access- och Mailbox-rollerna till en och samma roll vilket gör att mailflödet sker på ett mer logiskt sätt och innebär inte att mail hoppar mellan flera servrar innan de landar i användarens mailbox.

ex1
ex2

Förbättrad stabilitet
Exchange 2016 innehåller samtliga prestanda och förbättringar som Exchange 2013 och dess Cumulative Updates men har även utökat med en del nya förbättringar.

En av dessa är att man i Exchange 2016 har möjlighet att läsa från en passiv databas kopia i ett DAG vilket gör att en failover i Exchange 2016 blir upp emot 33 % snabbare än Exchange 2013.

En annan är att MAPI (Messaging Application Programming Interface )-over-HTTP som introducerades i Exchange 2013 SP1 är aktiverat som standard vid nyinstallationen och krävs att vara aktivt vid en uppgradering från Exchange 2013.

MAPI-over-HTTP ersätter därmed RPC-over-HTTP vid anslutning från Outlook till Exchange-servrarna och är ett stabilare och pålitligare protokoll. Ytterligare en fördel med att Exchange går över till MAPI istället för RPC är att MAPI användas enbart av Exchange medan RPC-protokollet används för ett flertal av Microsoft produkter (bl.a. Active Directory) så vid förändring och förbättring av protokollet behöver inte övriga system tas i beaktning.

Outlook Web (OWA)
Några nya funktioner i Outlook Web App (OWA) är:

•    Svepa
•    Pina
•    Ånga
•    Svara i samma ruta
•    Förslag på ny tid i mötesbokning
•    En-linjes vy för inkorgen
•    Klistra in bilder i mailkonversation
•    Tema
•    Emojis

ex31

Även det grafiska utseendet och prestandan i den mobilanpassade versionen är nytt i Outloook Web App för Exchange 2016.

ex6-577x1024ex51-577x1024

Förbättrad and mer intuitiv sökfunktion
Sökfunktionen i Exchange 2016 är klart förbättrad och Outlook klienten använder sig nu fullt ut av serversidan vid sökning efter innehåll i en mailbox.
En förbättrad och ny intuitiv sökgränssnitt i Outlook 2016 och Outlook Web App har implementeras vilket ger sökförslag när du skriver, baserat på personer du kommunicerats med, ditt mailinnehåll och sökhistory.Windows Server 2012 R2 med NIC Team och VLAN

I och med att vi satt upp en ny fysisk Windows Server 2012 R2 (utan Hyper-V) så ville vi få in olika VLAN som servern kan kommunicera ut emot.

Följande är konfigurationen som behöver göras, som skapar 3st nätverk, 1 på INSIDE (default) och 2st med VLAN-taggning (DMZ100 och DMZ200).

Utöver detta behövde vi konfigurera upp VLAN i switchen som servern är inkopplad emot.

Exempel från en HP switch där man konfigurera interface 1 (som går till NIC 1) och interface 2 (som går till NIC 2) som Tagged på DMZ100 och DMZ200 medan Untagged på INSIDE VLAN:et.