Monthly archives: June, 2016

Sammanställning av How-to guider för NetScaler

Citrix har publicerat en KB-artikel för hur man gör ett stort antal olika saker i NetScaler, vilken skall fyllas på framöver i och med att de publicerar mer. Citrix Support Knowledge Center – NetScaler: How Do I? De har i skrivande stund redan publicerat ett större antal guider kring SSL, load balancing och NetScaler Gateway…Sätt statisk DNS för ett VM i Azure med ASM

Med Azure Service Management går det endast att byta DNS-inställningar för VM genom att ändra det på virtual network, vilket kanske inte är önskvärt (exempelvis om det finns flera VM som behöver ha dessa DNS-inställningar för att fungera). Lösningen är då att skapa VM:et med DNS-inställningarna från början. Har du redan skapat ditt VM och…Flytta Hyper-V VM till Azure

Det finns många sätt att flytta Hyper-V VM till Azure, i detta fallet beskriver jag hur det kan göras till ett befintligt virtual network (classic / Azure Service Management – ASM). Kortfattat är det följande som behöver hanteras: (denna guide utgår från att VM:et kört sysprep innan det importeras)

Innan ett VM flyttas från…Publicera RDP Proxy-länk via StoreFront

Sedan ett tag tillbaka har NetScaler Gateway inte bara möjlighet att agera ICA Proxy för XenApp och XenDesktop, utan kan även agera RDP Proxy åt Remote Desktop Session Hosts. För att dra nytta av detta har man antingen behövt publicera länken via Clientless-portalen som finns i NetScaler Gateway alternativt länka till den på något annat…