Monthly archives: March, 2017

StoreFront for Web med Firefox 52

NPAPI är ett API som används för att identifiera plugin för webbläsare och tillåta dem att köras när man går in på sidor som kräver dem. API:et är väldigt gammalt och det finns många mer moderna och smidiga lösningar än att använda just NPAPI. För att få webutvecklare att gå över till nya teknologier och…NetScaler expression for matching paths

I’ve been using a few different ways of matching paths in pattern sets, and in the beginning I used two different (one for equals and one for starts with) – but after a few rounds with both customers and Citrix we’ve come up with a really simple way of matching paths in a way that…Using NetScaler and MaxMind API to insert GeoIP headers to backend

There are some really great blog posts out there regarding GeoIP and NetScaler (Neil Spellings for example). In this case, I need to insert City, Country and Continent into headers to the backend. My first thought was to use the internal GeoIP (location) database in NetScaler, but it isn’t supported yet to print information from it…