Monthly archives: November, 2017

Skicka SMTP mail via Office 365

Uppdaterad 2019-04-08: Microsoft har kommit med nya rekommendationer och artikeln uppdaterades för att ha med dessa.. I samtliga Office 365 projekt så måste man hantera allt som skickar mail via SMTP, till exempel 3e parts applikationer och multifunktionsskrivare. Det är inte alltid lätt att hitta alla enheter som skickar SMTP-mail men att slå på loggning…Citrix changing default ICA Protocol from TCP to UDP Q4 2017

For XenApp/XenDesktop versions released in Q4 2017 or later (version 7.16 or newer), the default protocol for ICA traffic will be changed from ICA TCP to Enlightened Data Transport (EDT). EDT is a recently-developed protocol from Citrix and is UDP based, unlike traditional ICA which is is TCP based. One of the reasons Citrix developed…Azure Automation – Running scripts locally on VM through runbooks

I was tasked to create a powershell script to run on a schedule on a Azure VM. Normally this would be running as a scheduled task on the VM but seeing as we’re working with AzureVM and schedule tasks are legacy I wanted to explore the possibilities of running the schedule and script in Azure…Recursively search Azure Ad group members

When working with on-premise Active Directory an administrator often has to recursively search AD groups, this is easy using the ActiveDirectory module with cmdlet “Get-AdGroupMember <Group> -Recusive”. For the AzureAD equivalent this is no longer an option, the cmdlet Get-AzureADGroupMember has three parameters. PARAMETERS -All <Boolean> If true, return all group members. If false, return…Just enough Administration & RDS

The Problem? Microsoft RDS has limitations when delegating access, in fact there is no built-in access delegation whatsoever! The solution? Powershell! A Just enough Administration (JEA) endpoint, also known as a Constrained Powershell Endpoint. I’ve created a powershell app to list and logoff users I also created a simple tool in powershell to connect to…FSLogix Profile Containers – Enkel och snabb profilhantering

FSLogix har en intressant produkt som heter Profile Containers, den tar hand om huvudvärken som profiler ofta skapar i fleranvändarmiljöer. Det är idag komplext att sätta upp en fleranvändarmiljö som erbjuder en bra upplevelse för användarna. En utav de stora utmaningarna är inloggningstiden för användaren eftersom storleken på profilen ofta är en stor faktor. Det…Secure Score – säkrat upp din Office 365 tenant

Att säkra upp sin Office 365 tenant är otroligt viktigt. Om en obehörig användare tar sig in kan de komma åt mycket känslig data, men var börjar man? Vissa självklara inställningar kan göras, till exempel aktivera MFA (Multi Factor Authentication), speciellt för administratörer, men sedan? Secure Score har tagits fram av Microsoft för att göra…