ADFS – Test av autentisering

Efter en installation och konfiguration av ADFS vill man säkerställa att autentisering fungerar, ett enkelt sätt att testa detta är att besöka:

https://fqdn.contoso.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon

Sitter man internt, får man möjligheten att klicka på Sign In och därefter är man inloggad:
adfs-test-page-sign-out

 
Sitter man externt får man istället möjligheten att ange användarnamn och lösenord:
adfs-test-page-external-sign-in

 

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.