Antivirus Exclusions for Citrix Environments

Det finns ett flertal olika rekommendationer om vilka Antivirus-exkluderingar som bör anges för olika Citrix-produkter.

Följande är en sammanfattande översikt av de exkluderingar vi rekommenderar för XenApp/XenDesktop 7.x, Provisioning Services 7.x samt XenApp 6.5.

https://xenit.sharefile.com/d-s0a882eb16e14d6da

Viktigt att notera är att detta är rekommendationer baserat på ett generellt prestandaperspektiv och av informationssäkerhetsskäl eller miljöspecifika skäl kan anpassningar av dessa exkluderingar vara nödvändiga att göra.

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.