Category: Azure

NetScaler HA heartbeats in Azure

When using NetScaler with multiple NICs in Azure, heartbeats will not be seen on other interfaces other than the one NSIP is configured on.

To resolve this, disable heartbeats on the other interfaces (in my case, NSIP is on 0/1 and disabling on 1/1 and 1/2):

 Devices i Azure AD – varför det är viktigt

Devices i Azure AD – varför är det viktigt? I princip alla organisationer vi arbetar med har ett traditionellt on-premise Active Directory. Många av dessa börjar nu använda Office 365 och Azure, ofta börjar det med Exchange Online för mail och växer sedan till att börja använda Skype, OneDrive, Teams eller någon av de andra tjänsterna Office 365 erbjuder. I botten av allt detta är ett Azure AD, detta är något alla får eftersom så fort du skapar en Office 365 tenant får du också ett Azure AD som är användarkatalogen. Vare sig du sedan editerar användarna i Office 365 admin portalen (https://portal.office.com) eller Azure AD admin portalen (https://portal.azure.com) så är det grund och botten ditt Azure AD du ändrar i.Updated: NetScaler Active/Passive HA in Azure with multiple NICs/IPs (DSR/Floating IP)

I wrote a blog post for NetScaler active/passive HA in Azure with multiple NICs two days ago, and I’ve been trying to figure out if this was the best way to do it. In the other post, I was using IPPattern in NetScaler to set the vServers to a /31 – which does work but that’s just because of how the underlying Azure infrastrucuture works (where machines outside of the VM – for example Azure LB – can only access the IP that has been assigned to the VM).

There is another way of doing this, which doesn’t require you to use a /31. The key is in configuring DSR (Direct Server Return) in Azure LB (also known as Floating IP). This will make it possible to use the same VIP on the NetScalers as the Frontend IP of the Azure LB – which saves IP-addresses and is easier to configure. This is the way Citrix has documented it and this is how their HA template does it.NetScaler Active/Passive HA in Azure with multiple NICs/IPs

Update:

I’ve found out that there’s a much easier way of doing the below in Azure – take a look at the updated blog post:

Updated: NetScaler Active/Passive HA in Azure with multiple NICs/IPs (DSR/Floating IP)

——

There are a lot of information out there about setting up NetScaler HA in Azure. One way is using a single NIC and a single IP for all traffic – which allows for active/passive but causes other limitations. Another way is to use multiple NICs/IPs and use active/active. Both cases uses Azure LB to provide high availability.Azure AD Conditional Access – säkra upp access till Azure och Office 365

Azure och Office 365 erbjuder det Microsoft kallar mobile-first, cloud-first vilket innebär att användarna kan vara produktiva var de än är, med vilken device de vill och när de vill. Det går dock emot många säkerhetsaspekter att skydda företagets resurser.

Som standard i Office 365 kan en användare logga in varsomhelst ifrån med namn och lösenord men i många organisationer är det inte säkert nog. Azure AD Conditional Access försöker råda bot på det genom att säkra upp accessen till Azure och Office 365 genom att sätta ett villkor och en policy på hur access tillåts. Ett exempel är att man vid vissa villkor ställa krav på MFA (Multi Factor Authentication) eller att den enhet användaren loggar in i från är AD joinad eller till och med godkänd i MDM-lösningen eller alla dessa.Azure Automation – Running scripts locally on VM through runbooks

I was tasked to create a powershell script to run on a schedule on a Azure VM. Normally this would be running as a scheduled task on the VM but seeing as we’re working with AzureVM and schedule tasks are legacy I wanted to explore the possibilities of running the schedule and script in Azure to keep the VM clean and the configuration scalable.

After some research the best option would be running the powershell script as a CustomScriptExtension on the VM, and the schedule would be handled by a Process Automation Runbook (using Automation Accounts).

What I ended up with is the script below. It’s fairly easy to configure and contains almost all the required configuration in the parameters.Recursively search Azure Ad group members

When working with on-premise Active Directory an administrator often has to recursively search AD groups, this is easy using the ActiveDirectory module with cmdlet “Get-AdGroupMember <Group> -Recusive”.
For the AzureAD equivalent this is no longer an option, the cmdlet Get-AzureADGroupMember has three parameters.

PARAMETERS
-All <Boolean>
If true, return all group members. If false, return the number of objects specified by the Top parameter
-ObjectId <String>
Specifies the ID of a group in Azure AD.
-Top <Int32>
Specifies the maximum number of records to return.(tech preview) Using multiple IPs on one NIC with NetScaler in Azure

Microsoft has released a tech preview to support multiple IPs on the same NIC in Azure. I’ve tried it with NetScaler and seems to be working like expected!

More info about it can be found here: Assign multiple IP addresses to virtual machines using PowerShell

As always, logon and select your subscription using PowerShell:

FYI: This may take a few minutes. Even after registring the features (and seeing them being registered), I received the following error message when trying to assign multiple IP configurations to one NIC: Subscription <ID> is not registered for feature Microsoft.Network/AllowMultipleIpConfigurationsPerNic required to carry out the requested operation.

It started working for me after running Register-AzureRmResourceProvider, but maybe I just didn’t wait long enough.

Verify that they have the state “Registered”:

You can now go to the portal and assign new IP configurations, or do it from PowerShell. See below for how I added new IPs to an already existing NetScaler:

Now, just add a SNIP and then start working with your VIP or VIPs in NetScaler. Remember, this is still a Tech preview and shouldn’t be used in production – you may not get support from Microsoft or Citrix if something stops working.Använd Bidirectional Forwarding Detection ihop med BIRD

I mitt senaste inlägg skrev jag lite kort om hur OSPF kan användas för att skapa en dynamisk routing med BIRD. Det finns en ytterligare funktion för att snabba upp feldetektering och förändra routing-tabellen så fort det bara går.

Funktionen kallas Bidirectional Forwarding Detection (BFD) och går snabbt att lägga till.

Första delen är att vi aktiverar funktionen på samtliga noder:

När detta är gjort på samtliga noder kan vi ladda om konfigurationen och sedan verifiera att det fungerar:

Så enkelt var det!Använd OSPF för routing mellan StrongSwan VTI med BIRD

Jag skrev här om dagen ett inlägg angående att använda OSPF mellan StrongSwan VTIs. Många använder BIRD istället för Quagga för att hantera routing i Linux. I detta inlägg tänkte jag kort visa hur vi kan byta ut det vi gjorde med Quagga och göra det med BIRD istället.

Eftersom vi förra inlägget använde Quagga så tar vi och stänger av det:

Därefter installerar vi BIRD och konfigurerar (tar bara med ett exempel):

Konfigurationen (väldigt enkel, för att reflektera hur jag gjorde med quagga):

Aktivera autostart och starta BIRD:

För att få ut information om routing kan vi använda birdc: