Category: Exchange

Attendees disappear from meeting invite in Outlook

A few days ago I got a question from an end user that reported quite a strange issue regarding Meeting invites in Outlook. The user added a meeting room to the meeting invite, and then when the user added a distribution group to the invite, the meeting room and the group disappeared and no meeting…How to create a custom Address Lists in Exchange Online

Introduction A lot of people are using the Address Book in Outlook or their web mail to find people, but sometimes it can be a hard time filtering on company or departments. Therefore we will go thru how to create custom Address Lists, and in this case only users with a mailbox that have something…Enable Exchange Mailbox Auditing for all users

Enabling Mailbox Auditing as an Exchange Administrator has for a long time been something you have need to do manually. Yesterday, Microsoft announced that they will be enabling mailbox auditing by default for all user mailboxes using Office 365 and Exchange Online. This is a welcome change, so you don’t need to manually enable mailbox…Exchange Server and .NET Framework 4.7.2

Yesterday Microsoft released a new version of .NET Framework, 4.7.2 and it’s showing up as an important update in Windows Update. For Exchange Servers it’s important that you don’t install this update as this version, at this time, is not part of the support matrix for Exchange Servers: The full list of supported .NET Framework…Skicka SMTP mail via Office 365

Uppdaterad 2019-04-08: Microsoft har kommit med nya rekommendationer och artikeln uppdaterades för att ha med dessa.. I samtliga Office 365 projekt så måste man hantera allt som skickar mail via SMTP, till exempel 3e parts applikationer och multifunktionsskrivare. Det är inte alltid lätt att hitta alla enheter som skickar SMTP-mail men att slå på loggning…Exchange Online mailbox move – Unable to connect to Remote MRS proxy server

Recently in an Exchange Hybrid environment with Exchange Server 2016 on-premise and Exchange Online in Office 365 I encountered the following error message when trying to move a mailbox from on-premise to Exchange Online using New Migration Batch on Remote MRS proxy server: “The connection to the server ‘mail.domain.com’ could not be completed” On the…Office365 med FSLogix i en fleranvändarmiljö

Eftersom Microsoft hårdsatsar på molnet och Office 365 har det länge varit ett naturligt steg att flytta sin on-prem Exchange till molnet – Exchange-Online i Office 365 för att kunna nyttja de många fördelar den erbjuder. Men det har i vissa fall inneburit försämrad upplevelse för slutanvändarna. I och med att Exchange nu befinner sig…Exchange 2016 – EventID 15021 HttpEvent

In a recent case with one of our customer we had an issue with mail flow that wasn’t working as expected for one of the Exchange 2016 server in the environment. Starting Exchange Management Shell gave us the following error message: Connection to remote server MBX01.contoso.local failed with the following error message. : [ClientAccessServer=MBX01.contoso.local,BackEndServer=MBX01.contoso.local,RequestId=<id>,<TimeStamp=<date and…Exmon (Exchange Server User Monitor) för Exchange 2013/2016

Exmon finns numera för Exchange 2013 och 2016. Det är ett verktyg för att få bättre koll på vad det är för klienter som kopplar upp dig mot en Exchange on-premise miljö. Verktyget har länge funnits för tidigare versioner för Exchange och har varit väldigt viktigt i Exchangemigreringar där det finns krav på en viss…FindTime – som Doodle fast för företag

Alla vet hur svårt det är att hitta en lämplig tid för ett möte där många externa parter är involverade eftersom man inte har möjlighet till att kontrollera andras kalendrar/FreeBusy som man kan internt. För konsumenter så har tjänsten Doodle varit väldigt populär men det har inte funnits något bra alternativ för företag. Microsoft har släpps…