Category: Office 365

Enable Exchange Mailbox Auditing for all users

Enabling Mailbox Auditing as an Exchange Administrator has for a long time been something you have need to do manually.

Yesterday, Microsoft announced that they will be enabling mailbox auditing by default for all user mailboxes using Office 365 and Exchange Online. This is a welcome change, so you don’t need to manually enable mailbox auditing on new users or use a script that enables that for all users in Office 365 and Exchange Online.

For on-premises Exchange environment, there is no such feature (hopefully it will come with a future Cumulative Update) so you still need to change it manually. Either you add this as a process when creating a new mailbox, or you can use a PowerShell script as an Schedule Task on your Exchange Server that will automatically enable auditing.

Here’s an example on how such script can look like, and you can find it as a download here.Device cleanup rules for Microsoft Intune

As an IT Administrator you want to keep your IT environment clean and tidy and the same goes for Microsoft Intune.

By default all devices that has been inactive or stale and hasn’t checked in for over 270 days will automatically been removed from the console.

In the latest update for Microsoft Intune dated July 2, Microsoft included a new feature, Device cleanup rules:.

New rules are available that let you automatically remove devices that haven’t checked in for a number of days that you set.

 

You will find it in the Intune pane, select Devices, and select Device Cleanup Rules:

By default, this is not enabled, so you need to change it to Yes and specific the numbers of days between 90 and 270 that suites your company’s policy and requirements.

If nothing is changed or you remain it set to No, it will use the default 270 days:App Protection Policies for managed and unmanaged devices in Intune

In the latest update of Microsoft Intune, you now have the option to target App protection policies for Mobile apps if the device is Intune managed or if its unmanaged.

The two options that for now is available, if you select not to target all app types are:

 • Apps on unmanaged devices
  Unmanaged devices are devices where Intune MDM management has not been detected.
 • Apps on Intune managed devices
  Managed devices are managed by Intune MDM and have the IntuneMAMUPN app configuration settings deployed to the app.

With this new update, you are now able to create required settings for devices that are fully managed by Intune and separate policy for devices not managed by Intune.
For example you could allow saving files locally on devices managed by Intune and only allow saving to OneDrive or SharePoint (which is protected by App protection policies) on devices not managed by Intune.

If you are interested in learning more about App Protection Policies, you read more on docs.microsoft.com or drop a comment below!Block external access for Service Accounts using Conditional Access in Azure AD

Conditional Access in Azure Active Directory is normally used for users and administrators to secure and control company data in Office 365 and Azure, but what about Service Accounts? Aren’t they a potential security risk?

Using Service Accounts for scripts and other tasks related to Office 365, Azure and Azure AD is a normal practice along companies, sometimes the accounts has full administrative permissions (Global Admin for Office 365, Owner of a subscription/resource group in Azure) and sometimes the accounts has delegated privileges but they all have more permissions than a regular user.

In this post we will cover how you can use Conditional Access to block sign-ins from service accounts outside the company main datacenter to make sure they are only used on servers located on networks that the company has control over.

 1. Open portal.azure.com and go to Azure Active Directory and Conditional Access under Security
 2. Go to Named locations and Add the external IP address of the data center(s) that should be allowed for the service accounts to sign-in from.
 3. Create a new policy and name it “Block external access for service accounts
 4. Select the Service Accounts or an Azure AD Group, in our case we use a groups that will contain all the service accounts
 5. In Cloud apps, select All cloud apps
 6. For Conditions, select Locations and Configure. Select Any location in the Include tab
 7. Also in Conditions and Locations, select the Exclude tab and select the location of the data center added in step 2.
 8. For Access, go to Grant and select Block access
 9. Select On for Enable policy, and verify all settings before creating it.
 10. The policy should now look like the following:
  Conditional Access policy - Block external access for service accounts

  Conditional Access policy – Block external access for service accounts

   

You can find out more about Conditional Access on docs.microsoft.com:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal Sending CSS formatted tables in Outlook

If you’ve ever used Powershell to send HTML tables in Outlook containing CSS you’ve probably been disappointed of the outcome.
There is some archived documentation for Outlook 2007 that is still viable for Outlook 365 (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338201(v=office.12).aspx).

Basically the function accepts a csv and css file, hardcodes the css into the table and outputs a formatted HTML table that is compatible with Outlook.

Example table sent using the function and send-mailmessage
The css has odd/even for readability, bolded column 1/4 and red text for column 3.
This is by default impossible to achieve using just css in outlook.

Commandline

HTML output

CSS

Since the CSS does not work perfectly the style.css file imported needs some specific configuration..

 • classes has some specific name structure”
  • columns are named .coln
   • n is the number of the column starting with 1 to infinity. .col1 .col2 and so on
  • one whitespace is required between class name and the curlybrackets.
   • Curlybrackets must be on the same row as class name
   • Ending curlybrackets must be on a separate line
  • Data must be on separate rows
 • Odd/even css is the only tr handled code.
  • Must be named exactly
   • tbody tr:nth-child(odd) {
   • tbody tr:nth-child(even) {

Example style.CSS

Function

 Azure AD Conditional Access – säkra upp access till Azure och Office 365

Azure och Office 365 erbjuder det Microsoft kallar mobile-first, cloud-first vilket innebär att användarna kan vara produktiva var de än är, med vilken device de vill och när de vill. Det går dock emot många säkerhetsaspekter att skydda företagets resurser.

Som standard i Office 365 kan en användare logga in varsomhelst ifrån med namn och lösenord men i många organisationer är det inte säkert nog. Azure AD Conditional Access försöker råda bot på det genom att säkra upp accessen till Azure och Office 365 genom att sätta ett villkor och en policy på hur access tillåts. Ett exempel är att man vid vissa villkor ställa krav på MFA (Multi Factor Authentication) eller att den enhet användaren loggar in i från är AD joinad eller till och med godkänd i MDM-lösningen eller alla dessa.Skicka SMTP mail via Office 365

I samtliga Office 365 projekt så måste man hantera alla enheter som skickar mail via SMTP, till exempel 3e parts applikationer och multifunktionsskrivare. Det är inte alltid lätt att hitta alla enheter som skickar SMTP-mail men att slå på loggning på befintliga SMTP-gateway (ofta Exchange) kan hjälpa dig identifiera dem.

Ett alternativ är att fortsätta ha en lokal SMTP-gateway på det interna nätverket, men många väljer att avveckla alla sådana och helt förlita sig på Office 365 och skicka SMTP-mail direkt till Office 365. Det finns tre sätt att göra det på och beskrivs i detalj i följande artikel hos Microsoft. Nedan följer en sammanfattning på dessa sätt.Secure Score – säkrat upp din Office 365 tenant

Att säkra upp sin Office 365 tenant är otroligt viktigt. Om en obehörig användare tar sig in kan de komma åt mycket känslig data, men var börjar man? Vissa självklara inställningar kan göras, till exempel aktivera MFA (Multi Factor Authentication), speciellt för administratörer, men sedan?

Secure Score har tagits fram av Microsoft för att göra det lättare. Secure Score analyserar din Office 365 tenant och utifrån dina aktiviteter och säkerhetsinställningar och jämför det med en baseline Microsoft har och du får ett Secure Score som kan vara allt från högt till lågt:

Om du sedan vill förbättra din säkerhet så kan du få en lista på åtgärder för att höja ditt Secure Score. Till exempel att slå på MFA för administratörer och till och med alla användare skulle höja det avsevärt:

Du kan klicka på respektive åtgärd föratt få mer information, vad ändringen innebär och hur det kommer påverka användarna:

Du kan även få historik hur ditt Secure Score förändrats över tid och vad snittet är över alla tenants:

Du kan klicka på respektive punkt för att se vad som ändrades denna dag och hur det påverkade ditt Secure Score.

Secure Score bör vara en av de aktiviteter som bör undersökas med jämna mellanrum då värdet inte är statiskt. Det räcker med att en administratör skapas där det glöms bort att aktivera MFA för att sänka säkerheten rejält. Genom att ha kontinuerlig översikt på sitt Secure Score kan man vara säker på att man gjort de åtgärder som krävs för att säkra upp sin Office 365 tenant.

Du kan lätt komma åt din Secure Score genom att logga in som administratör i er Offie 365 tenant och gå till https://securescore.office.com. Du kan även lägga till en widget i Office 365 Security and Compliance center.Advanced Security Management i Office 365

Redan från start har Office 365 många säkerhetsfunktioner i Security and Compliance Center men med Advanced Security Mannagement får du ännu mer, nämligen:

 • Threat Detection – Låter dig identifiera och få larm på ovanliga aktiviteter i din Office 365. Det finns över 70 olika indikationer på att något inte står rätt till. Till exempel om en användare loggar in från en IP-adress i New York och strax därefter loggar in från andra sidan världen och laddar ner ovanligt mycket data från SharePoint.
 • Enhanced Control – Skapa policies och spåra specifika aktiviteter. Till exempel om någon laddar ner ovanligt många filer under kort period eller om det är ovanligt många felaktiga inloggningar från en ovanlig IP-adress. Om administratören får ett sådant larm kan man sedan hantera detta.
 • Discover and Insights – Låter dig hitta andra molnapplikationer som används i organisationen. Ofta används sådana applikationer (Salesforce, Dropbox, Box etc) utan att IT-organisationen känner till det och det är viktigt att få kontroll på dessa.

Advanced Security Management ingår i Office 365 E5 eller kan köpas separat för varje användare.

Ett demo i hur funktionen fungerar:Office365 med FSLogix i en fleranvändarmiljö

Eftersom Microsoft hårdsatsar på molnet och Office 365 har det länge varit ett naturligt steg att flytta sin on-prem Exchange till molnet – Exchange-Online i Office 365 för att kunna nyttja de många fördelar den erbjuder. Men det har i vissa fall inneburit försämrad upplevelse för slutanvändarna. I och med att Exchange nu befinner sig i Office 365 (Azure) har svarstiden ökat generellt. I många fall har en svarstiden ökat med en faktor om 10. Detta medför att navigering mellan mejl (när man använder förhandsvisaren aktiverad) är seg, det kan ta någon sekund för att det nya mailet man navigerar till dyker upp. Upplevelsen av Outlook blir påtagligt sämre och effektiviteten i sitt dagliga arbete påverkas.

Outlook Cached Mode

En lösning på problemet har varit att helt enkelt slå på Cached mode och helt blir av med problematiken av hög svarstid, detta fungerar väldigt väl med alla som har en ”fet klient” och har diskutrymme lokalt. I en fleranvändarmiljö blir det lite mer komplicerat, för att kunna köra cached mode i en fleranvändarmiljö såsom Citrix eller Microsoft Remote Desktop Services (RDS) måste man först kunna hantera stora mängder data eftersom fler och fler användare har väldigt stora mejllådor, profilstorlekarna blir dessutom väldigt stora och påverkar bland annat inloggningen negativt. För att komma runt detta riktar man om Outlook cachen (*.OST-filen) till ett lagringsyta (vanligtvis en filserver) som har kapacitet för lagringen och det i sin tur kommer inte belasta fleranvändarmiljön.

Många som kom fram till denna lösning har i sina tester haft mycket bra resultat, i en testgrupp på säg 20 personer fungerar detta mycket väl och implementering i sin produktionsmiljö är ett faktum. Men dessvärre slutar det inte här, det som kan vara svårt att förutspå är hur mycket den konstanta indexeringen av ost-filen belastar CPU:n och hur mycket nätverkstrafik SMB protokollet använder vid en sådan frekvent uppdatering av ost-filen, för att inte tala om vad Windows Search gör i en sökning av din mejllåda. All denna kraft står nu filservern för, som oftast inte är dimensionerad för detta, så som en Exchange-server är. Så när man produktionssätter sin lyckade lösning med 100+ användare blir resultatet ännu sämre än innan.

Detta är ett stort problem som många upplever och något som man har velat se en lösning på i många år, men det har dessvärre aldrig funnits någon lösning från Microsoft för detta. Det är här FSLogix Office 365 Containers kommer in i bilden.

FSlogix Office365 Containers

FSlogix är kortfattat ett företag där de tog saken i egna händer. De har utvecklat en produkt som löser alla problem ovan riktigt snyggt. Själva installationsförfarandet är mycket enkelt, du installerar en agent på alla servrar dina användare loggar på, lägger till ADMX tillägget i din Group Policy manager för styrning via GPO och pekar ut den filyta du vill att cachefilerna ska lagras.

Agenten kommer nu automatiskt peka om alla cachade filer till denna filyta (oavsett vad du definierar i Outlook). Det som FSLogix gör är att den skapar en vDisk för varje användare som vid inloggning kopplas på din session, det underlättar nätverksbelastningen avsevärt i jämförelse med SMB till en filserver, de har dessutom utvecklat intelligens för själva OST-filen som i grund och botten är en databas som konstant uppdateras. Den har ett slags mellanlager som sköter uppdateringen av OST-filen effektivare och snabbare, vilket gör att CPU belastningen blir en bråkdel av alternativet. Någon som också var en nyhet i våras som var mycket efterlängtat är att den även nu stödjer Windows Search så att din Cachade OST-fil är sökbar i Outlook.

FSLogix är ett mycket bra komplement för Exchange-Online i fleranvändarmiljöer!

OneDrive

I samma licens får man även tillgång till deras cachning av OneDrive, den lägger sig i samma vDisk som för Outlook och eftersom OneDrive börjar bli en bra produkt som fler och fler företag börjar använda är detta en mycket trevlig bonus.

 

 

Vill ni läsa mer om FSLogix Office365 Containers kan ni trycka här!