Exmon (Exchange Server User Monitor) för Exchange 2013/2016

Exmon finns numera för Exchange 2013 och 2016. Det är ett verktyg för att få bättre koll på vad det är för klienter som kopplar upp dig mot en Exchange on-premise miljö. Verktyget har länge funnits för tidigare versioner för Exchange och har varit väldigt viktigt i Exchangemigreringar där det finns krav på en viss klientversion för det ska fungera bra under migreringen och du behöver inventera vad det är för klienter som verkligen kopplar upp sig. Det har också varit för att felsöka en viss klient eller se om det är någon klient som utnyttjar extremt mycket resurse rpå Exchangeservern. Detta verktyg har dock saknats för Exchange 2013 och 2016, men inte längre. Ladda ner nya Exmon här.

exmon

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.