Flytta Hyper-V VM till Azure

Det finns många sätt att flytta Hyper-V VM till Azure, i detta fallet beskriver jag hur det kan göras till ett befintligt virtual network (classic / Azure Service Management – ASM).

Kortfattat är det följande som behöver hanteras: (denna guide utgår från att VM:et kört sysprep innan det importeras)

Innan ett VM flyttas från Hyper-V till Azure behöver det bekräftas att Remote Desktop är aktiverat samt att det är tillåtet i brandväggen för Domain, Public och Private networks.

Mer info om hur powershell för Azure installeras och används finn här: How to install and configure Azure PowerShell

Kortfattat, vad som behöver göras för att koppla upp sig innan ovan kan utföras:

När väl den virtuella maskinen är igång finns det några saker som är rekommenderade att utföra (enligt Windows IT Pro: Use a Non-SYSPREP VHD in Azure):

KMS Client Keys finns här: Technet – Appendix A: KMS Client Setup Keys

Jag valde även att installera Azure Windows VM agent, vilket även kräver .NET 4.5 om det inte redan är installerat. Mer information om detta finns här: About the virtual machine agent and extensions

Jag valde även att ta bort så kallade ”Ghost NICs” från den virtuella maskinen, då jag sett att det ibland kan ställa till problem:

Har du något mer du gör när du flyttar VM till Azure? Lämna gärna en kommentar!

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.