Hyper-V 2016: LockOnDisconnect

En ny funktion i Hyper-V på Windows Server 2016 Technical Preview 3 är LockOnDisconnect.

I tidigare versioner av Hyper-V har man kunnat ansluta till en virtuell maskin, där en person redan varit inloggad och återanslutit redan inloggad på maskinen.

  1. Person A ansluter till DC01 över console och loggar in med sina inloggningsuppgifter
  2. Person A loggar INTE ut eller låser sin anslutning utan bara stänger ner Console-anslutningen
  3. Person B ansluter till DC01 över console, och är redan inloggad med Person A’s inloggningsuppgifter.

I Hyper-V på WS2016 TP3 har Microsoft lagt till en ny switch till Set-VM, vilket är -LockOnDisconnect On som förhindrar detta.

För att aktivera kör man följande och startar sedan om maskinen:

Set-VM -LockOnDisconnect On

Vill man aktivera detta på samtliga VMs kan man köra följande:

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.