Imprivata demo – smarta inloggningar

Det finns många tillfällen då man vill effektivisera inloggningen. I många fall kan man spara mycket tid om användarna behöver mata in sitt lösenord många gånger per dag. I vissa fall är det inte praktiskt att användarna behöver mata in sitt lösenord, till exempel om de arbetar i miljöer utan tangentbord eller om de bär utrustning (handskar etc) som försvårar inmatning.

Då kan lösningar från Imprivata vara en lösning där inloggning kan ske på många olika sätt, till exempel med RFID-tag, samma som man har till passagesystemet, fingeravtryck, smart kort eller 3D-kamera som loggar in dig bara du ställer dig framför datorn.

Se vårat demo från IT EXPO som vi genomförde tillsammans med Imprivata.

Xenit har, som ett av få företag i Sverige, utvalts som partner till Imprivata. Partnerskapet innebär att vi nu kan erbjuda Imprivata OneSign, en otroligt kraftfull programvara för Single Sign-On och lösenordshantering.

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.