Introduktion till Office 365 Video

Office 365 utökas hela tiden med nya funktioner och en av dessa är Office 365 Video som ingår i Enterprise E1/E3 prenumerationerna.

Kort och gott kan man säga att Office 365 Video är som företagets egna YouTubekanal där det är möjligt att ladda upp videos och sedan dela dem. Om en organisation har behov av att använda videofiler så kan det vara ett bekymmer för:

  • De ofta är för stora att maila
  • Man behöver tänka igenom vilket format och vilken upplösning de ska vara i för att alla ska kunna öppna dem
  • Klienterna behöver ofta en videospelare som klarar av dessa format
  • Om filerna ska placeras på ett fileshare så tar de ofta stor plats på disk och backupsystem
  • De kan vara svåra att hitta/söka efter

Office 365 Video är tänkt lösa mycket av detta. Ett exempel är om organisationen har behov av att skicka ut instruktionsvideos, till exempel de jag beskriver i Informera användarna om Skype for Business där videofilerna totalt är närmare 1 GB.

Logga in i Office 365 portalen och välj Video:

Office365-Video1

Välj skapa ny kanal och anpassa den:

Office365-Video2

När kanalen skapats kan du lätt ladda upp videos som då bearbetas:

Office365-Video3

Vy när den bearbetat alla videos:

Office365-Video5

När videon spelas upp är det helt webbaserat vilket det gör lättare för användaren att använda olika enheter, spola fram och tillbaka i videon med mera.

Office365-Video6

Det går att sätta en del anpassningar, däribland behörigheter:

Office365-Video4

Dessa videos kan du sedan publicera i flödet på Sharepoint för att få ut informationen.

Än så länge kan man inte publicera videos externt till anonyma användare men det är den högst önskade funktionen på UserVoice.

Fler exempel finns i Microsoft Office blog.

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.