Introduktion till Remote Graphics

För er som är intresserade av att lära er mer om Remote Graphics så följer nedan ett whitepaper från TeamRGE som ger en bra grund i ämnet:

Whitepaper: 3D Graphics Smackdown

Rekommenderar framförallt:

För alla:

  1. 27-35: Koncept- och designbeskrivningar för Remote Graphics
  2. 47-69 & s. 83-85: Introduktion till de största leverantörerna på området
  3. 81-82: Introduktion till Amazons och Microsofts GPU Cloud-lösningar

För den som vill briljera på ett Remote Graphics-mingel:

  1. 36-46: Djupdykning i olika protokoll
  2. 70-80: Djupdykning i CPU/GPU-lösningar från AMD, Intel och NVIDIA

Varför är detta relevant för dig som arbetar med applikations- och skrivbordsvirtualisering?

Enligt författarna för att:

Modern applications, window managers and browsers benefit from a GPU, which massively improves user experience. In the near future, ‘GPU inside’ will be the standard for every Virtual Desktop solution.”

Dr. Benny Tritsch | speaker, author, blogger

GPUs are prevalent in practically every single endpoint device that business consumers use on a daily basis. However, in virtual desktop environments the presence of a GPU is currently a very small percentage of desktops. Given the improvements that a GPU provides to a virtual desktop, it’s not a question of whether or not you’ll use GPUs in virtual desktops but rather when you’ll use them.”

Shawn Bass – EUC CTO of Desktop Technologies – VMware

User Experience is king. GPU capabilities and blazing fast solid state storage is the standard for a modern virtual workspace!”

Ruben Spruijt, CTO Atlantis Computing | MVP, CTP, vExpert

Trevlig läsning!

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.