Inventera patchjobb

Verifiera patchar på servrar är något som måste göras och är ofta tidskrävande.
Det finns verktyg från Microsoft samt övervakningssystem för att skanna patchnivå m.m men ibland behövs det endast en snabb första kontroll för att se till att servrarna har blivit patchade.

Jag har skrivit några rader i powershell för att snabbt, asynkront skanna maskiner enligt en array med enkel presentation. Koden inventerar om patchar har installerats de senaste 2 dygnen och listar antalet patchar samt senaste uppstart.

Vid körning skapas jobb upp för seriell hantering.

psjobs
Efter körning presenteras jobben i en sökbar lista eller kan exporteras till en fil.

job2
Vid fel (behörigheter, nätverk etc) fylls error kollumnen i och dessa bör hanteras manuellt.

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.