Microsoft Hyper-V CSV ClusterStorage.000

Vi såg nyligen ettproblem i ett Hyper-V kluster där ena noden inte längre kunde starta VM.
Efter felsökning och kollat i loggarna såg vi att ClusterStorage inte var helt korrekt på servern, det fanns både ClusterStorage och ClusterStorage.000.
Det var under C:\ClusterStorage.000\  som CSV sharet Volume 1 låg och i där fanns alla VMs, inte under C:\ClusterStorage som tanken är.
C_ClusterStorage000

Under Cluster Disk var sökvägen inte korrekt:
CSV_ClusterDisk_Incorrect

För att åtgärda detta behövde vi genomföra följande:

 1. Stoppa ”Cluster Service”-tjänsten på Hyper-V-noden
 2. Högerklicka på respektive C:\ClusterStorage.XXX och Properties -> Security > Advanced > Owner > Change > Administrators
 3. Ta bort alla C:\ClusterStorage.XXX och C:\ClusterStorage så det tomt enlig
  LocalDisk_C
 4. Starta om servern (så att alla tjänster startas upp i korrekt ordning)
 5. Säkerställ så C:\ClusterStorage skapas (och inte ClusterStorage.000) och säkerställ att Volume1 finns där:C_ClusterStorage_Volume1_Volume2
 6. Efter rensning såg det normalt ut igen under Cluster Disk:
  CSV_ClusterDisk_Correct

Att tänka på:

 • Ta backup av miljön innan så man kan rulla tillbaka om något går fel
 • När man tagit ägarskap av katalogen, kontrollera så att inga VMs faktiskt ligger där. Tar man bort katalogen med dem där i så riskerar man att förlora dem
 • Syns problemet på fler en en nod i klustret, genomför ovan steg och i slutskedet, migrera Cluster Disk mellan noderna och säkerställ att allt fungerar i efterhand
 • I steg 3, säkerställ så du permanent tar bort katalogerna (töm papperskorgen), annars riskerar du att komma tillbaka till ruta 1
Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.