Oregelbunden loggning av inloggningar i Citrix Director

Här om dagen upptäckte vi att Citrix Director inte loggade/visade alla inloggningar i en kunds XenApp 7.6-miljö. Utav en miljö som består av ca 250 inloggningar per dag, kunde vi motsvarande se ungefär 40 stycken inloggningar mellan 07:00-09:00.

 

Vid närmare utredning så såg vi att registervärdet i ”HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run” för nyckel ”Citrix UPM UserMsg” såg lite märkligt ut. Det första är att det ser ut som att värdet på ”Citrix UPM UserMsg” försöker gå mot en mapp, när den egentligen skall gå mot en .exe-fil. Värdet i ”HKLM\…\Run” för nyckel ”Citrix UPM UserMsg” skiljer sig mellan olika VDA-versioner.

Citrix UPM UserMsg

För att Director skall logga korrekta inloggningstider för samtliga användare så behöver man sätta inställningen Run These Programs At User Logon i en GPO med värdet:

”C:\Program Files\Citrix\User Profile Manager\UpmUserMsg.exe” wait

 

I VDA 7.7 och högre fungerade inte det utan behöver bytas ut till:

”C:\Program Files\Citrix\Virtual Desktop Agent\upmEvent.exe” wait

 

Detta kan vara unik för våra miljöer. Lösningen borde snarare vara att byta ut registervärdet.

 

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.