Säker SSL-konfiguration på Citrix NetScaler blev precis smidigare

Att konfigurera olika inställningar för SSL på Citrix NetScalers virtual servers blev enklare för ett tag sedan då SSL Profiles släpptes. Det man behövde göra då var att skapa en profil, binda den mot den virtuella servern (eller service/serviceGroup om det är en backend profile) samt lägga på ciphers. Detta gjorde att det blev en hel del konfiguration per virtual server/service/serviceGroup.

Tidigare kunde det se ut så här:

I och med den senaste versionen (11.0 build 64.34) utökades funktionaliteten så konfigurationen blir betydligt enklare. Se nedan för beskrivningen från Citrix Release Notes:

Enhanced SSL Profile
The SSL infrastructure on the NetScaler appliance is continually updated to address the ever growing requirements for security and performance. Vulnerabilities in SSLv3 and RC4 implementation have emphasized the need to use the latest ciphers and protocols to negotiate the security settings for a network connection. Implementing any changes to the configuration, such as disabling SSLv3, across thousands of SSL end points is a cumbersome process. Therefore, settings that were part of the SSL end points configuration have been moved to the SSL profile, along with the default ciphers. To implement any change in the configuration, including cipher support, you need only modify the profile. If the profile is enabled, the change is immediately reflected in all the end points that the profile is bound to.
Important: After the upgrade, if you enable the profile, you cannot reverse the changes. That is, the profile cannot be disabled.
[# 533640]

Mer information om hur det fungerar finns på Citrix Product Documentation.

Vad behöver då göras för att konfigurera detta? Se nedan, men gör det i en testmiljö först då det inte går att inaktivera när det väl är aktiverat.

 1. Börja med att aktivera default-profiler i SSL-paramterar
   
 2. Nästa steg, om det inte redan finns, så skapa en diffie hellman-nyckel
   
 3. Därefter, skapa en cipher-lista – exempelvis enligt Steven Wrights blog Scoring an A+ at SSLlabs.com with Citrix NetScaler (the sequel)
  Exempel på lista för MPX
  Exempel på list för VPX
   
 4. Därefter modifiera default-profilerna för att applicera det till alla vservrar/services/serviceGroups som inte redan har någon profil:
   
 5. Som sista steg kan en header infogas för Strict Transport Security, i nedan exempel globalt:
   

När detta är klart skall det förhoppningsvis vara betydligt smidigare att hålla konfigurationen standardiserad.

 

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.