Skapa ISO med Powershell

När man bara kan ansluta till en server via till exempel konsol eller ILO som saknar nätverksanslutning kan det lätt bli omständligt att föra över filer eller verktyg till den tilltänkta servern.

På Microsoft Script Center har Chris Wu publicerat ett Powershell skript för att skapa ISO-filer. ISO-filen kan man i sin tur kan använda i den virtuella DVD läsaren i konsolen.

 

Spara ner skriptet med valfritt namn. I exemplet nedan har jag valt namnet ”MakeIso.ps1”. Starta skriptet i Powershell enligt nedan bild så att du kan använda den nya funktionen:

MakeISO

På detta sätt möjliggör man nu att kunna skapa ISO-filer direkt via Powershell. Nedan följer några exempel:

1.

Powershell scriptet kommer nu att skapa en ISO fil i en Temp mapp.

2.

Skapar smidigt en ISO-fil från urklippet

 

Du har nu en ISO med de filer och/eller verktyg som du enkelt kan montera i DVD-läsaren.

 

 

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.