Svart skrivbord med Citrix VDA 7.6

Fler har börjat installera XenApp-miljöer på Windows 2012 R2. Vid installation av XenApp 7.6 VDA-agent på en Windows 2012 R2, kan man eventuellt stöta på att publicerade applikationer och skrivbord inte fungerar optimalt. Som till exmpel ett svart skrivbord när användare loggar in.

Symptom:

Nedan följer två symptom som kan uppstå när man försöker ansluta till en Citrix XenApp 7.6 miljö.

  • Vid start av publicerad applikation står det att den startar, men dyker aldrig upp när den laddat färdigt.
    Citrix Receiver Appstart
  • Vid försök att nå publicerat skrivbord blir det endast en svart ruta när man ansluter.
    Citrix Receiver svart skrivbord

    Citrix Receiver svart skrivbord

Anledningen är att VDA-agenten inte hittar korrekt sökväg till mfaphook64.dll, som lägger sig mellan VDA-agenten och de processer som startar på XenApp-hostar. VDA-agenten hänvisar till C:\Citrix\System32\mfaphook64.dllDenna sökvägen finns ej och kan således inte laddas in.

För att verifiera om mfaphook64.dll är laddad korrekt kan man använda verktyget Process Explorer. Är det felaktigt konfigurerat är det endast spoolsv.exe som dyker upp. Laddas mfaphook64.dll korrekt kan man se att DLL-filen kopplar på sig på flera processer.

DLL-filen mfaphook64.dll laddas ej
mfaphook65.dll laddas ej
DLL-filen mfaphook64.dll laddas korrekt
mfaphook65.dll laddas korrekt
Lösningen är att redigera registervärdet som heter ”AppInit_DLLs” på de servrar där XenApp 7.6 VDA-agenten är installerad enligt nedan:

PATH: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\
REG_SZ: AppInit_DLLs
Value: mfaphook64.dll

Förslagsvis applicerar man registerförändringen med Group Policy Preferences under Computer Configuration på de XenDesktop/XenApp-hostar där problemet uppstår.
Group policy preferences register applicering

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.