Många ser över säkerheten på olika sätt. En del av vad som bör ses över är att datorer som exempelvis inte är med i domänen inte ska ha åtkomst till resurser på produktionsnätet. Ett enkelt sätt att lösa detta är att aktivera autentisering på switcharna ihop med RADIUS. Det smidiga med det hela är att…