Azure – Xenit Technical

Tag: Azure

Change OS disk on server using Managed disk in Azure

Recently a new capability was released for Azure Virtual Machines using Managed disks.

We have been missing the possibility to change OS disk of VMs using Managed disks. Until now that has only been possible for Unmanaged disks. Before release of this feature we have been forced to recreate the Virtual Machine if we want to use the snapshot and managed disk.

This feature come in handy while performing updates and or changes to OS or applications and where you might want to rollback to previous state on existing VM.

As of today Azure backup only supports restore to a new VM. With this capability we can hope to see a change for this in the feature. But as for now we can use Powershell to change OS disk of VM and restore a older version of that OS disk on existing VM.

In the exemple below we are:

  • Initiating a Snapshot
  • Creating a Managed disk from snapshot using the same name as the original disk but adds creation date.
  • Stop the VM – The server must be stop deallocated state.
  • Swap OS disk of existing VM
  • Start the VM
Source: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/os-disk-swap-managed-disks/Nyheter på väg till RDS 2016

Microsoft presenterade tidigare i höstas nyheter som är på väg till Remote Desktop Services (RDS) 2016. Det är några stora förändringar på gång som är viktiga att känna till, och detta inlägg sammanfattar några av de nyheter som ska komma inom kort.

Infrastruktur

I en traditionell RDS infrastruktur måste alla servrar i uppsättningen vara med i domänen. Det innebär att RD Gateway och Webaccess servrarna både är med i domänen och har direkt kontakt mot internet, vilket gör dem sårbara för attack.

Med den nya infrastruktur design som Microsoft presenterar så är Gateway, Webaccess och de övriga rollerna ej längre med i domänen. Kontakten från domänen till infrastrukturen görs endast genom utgående trafik på port 443. Förutom att detta ökar säkerheten, så möjliggör det för organisationer att drifta flera olika miljöer med samma RDS infrastruktur. Inte längre behövs den en RDS miljö för varje domän, utan nu kan infrastrukturen sättas upp en gång för att drifta flera olika miljöer och låta användare ansluta till deras respektive domän och Sessionhosts.

Microsoft presenterar även en ny roll inom Remote Desktop Services; Diagnostics, vilket har som uppgift att samla in information om uppsättningen och kan användas för att felsöka anslutningsproblem.

Azure

Integration med Azure Active Directory (AAD) är snart här. Med hjälp av AAD så kan Multi-Factor Authentication, Intelligent Security Graph och övriga Azure tjänster nyttjas i RDS miljön. Azure AD är något som många organisationer redan nyttjar, om de använder sig av Office 365 tjänster.

 

Om RDS miljön sätts upp i Azure så kan organisationer installera RDS rollerna som Platform as a Service (Paas) tjänster. Det innebär att det inte längre krävs ett VM för varje roll i infrastrukturen, Administratörer slipper alltså managera varje VM individuellt, samt de får tillgång till den smidiga skalbarheten som Azure erbjuder. Denna uppsättning stödjer även hybrid-lösningar, Sessionhosts kan alltså ligga on-premise och resten av infrastrukturen i Azure.

Det finns fortfarande ingen ETA på när dessa nyheter görs tillgängliga. För mer information och demo på några av dessa funktioner, se inlägget från Microsoft.Azure Archive Storage – Manage access tier on all blobs in a container

Last week Archive blob storage went into general availability. If you haven’t checked it out you can find some info here Announcing general availability of Azure Archive Storage

After some testing we realized that you cant change the access tier for an entire container or storage account from the portal. The access tier had to be set blob by blob as shown in the picture.

Here is an easy way to set the access tier with Powershell on all blobs in a specific container. This can be helpful if you have a lot of blobs that could take benefit from the new Archive access tier.

After successfully running the code above we could see that all our blobs had change access tier to ”Archive”.

Our example is very simple and with some imagination you can take it further and for example change the access tiers of certain files with certain properties.NetScaler HA heartbeats in Azure

When using NetScaler with multiple NICs in Azure, heartbeats will not be seen on other interfaces other than the one NSIP is configured on.

To resolve this, disable heartbeats on the other interfaces (in my case, NSIP is on 0/1 and disabling on 1/1 and 1/2):

 NetScaler Active/Passive HA in Azure with multiple NICs/IPs

Update:

I’ve found out that there’s a much easier way of doing the below in Azure – take a look at the updated blog post:

Updated: NetScaler Active/Passive HA in Azure with multiple NICs/IPs (DSR/Floating IP)

——

There are a lot of information out there about setting up NetScaler HA in Azure. One way is using a single NIC and a single IP for all traffic – which allows for active/passive but causes other limitations. Another way is to use multiple NICs/IPs and use active/active. Both cases uses Azure LB to provide high availability.Azure Automation – Running scripts locally on VM through runbooks

I was tasked to create a powershell script to run on a schedule on a Azure VM. Normally this would be running as a scheduled task on the VM but seeing as we’re working with AzureVM and schedule tasks are legacy I wanted to explore the possibilities of running the schedule and script in Azure to keep the VM clean and the configuration scalable.

After some research the best option would be running the powershell script as a CustomScriptExtension on the VM, and the schedule would be handled by a Process Automation Runbook (using Automation Accounts).

What I ended up with is the script below. It’s fairly easy to configure and contains almost all the required configuration in the parameters.Recursively search Azure Ad group members

When working with on-premise Active Directory an administrator often has to recursively search AD groups, this is easy using the ActiveDirectory module with cmdlet ”Get-AdGroupMember <Group> -Recusive”.
For the AzureAD equivalent this is no longer an option, the cmdlet Get-AzureADGroupMember has three parameters.

PARAMETERS
-All <Boolean>
If true, return all group members. If false, return the number of objects specified by the Top parameter
-ObjectId <String>
Specifies the ID of a group in Azure AD.
-Top <Int32>
Specifies the maximum number of records to return.(tech preview) Using multiple IPs on one NIC with NetScaler in Azure

Microsoft has released a tech preview to support multiple IPs on the same NIC in Azure. I’ve tried it with NetScaler and seems to be working like expected!

More info about it can be found here: Assign multiple IP addresses to virtual machines using PowerShell

As always, logon and select your subscription using PowerShell:

FYI: This may take a few minutes. Even after registring the features (and seeing them being registered), I received the following error message when trying to assign multiple IP configurations to one NIC: Subscription <ID> is not registered for feature Microsoft.Network/AllowMultipleIpConfigurationsPerNic required to carry out the requested operation.

It started working for me after running Register-AzureRmResourceProvider, but maybe I just didn’t wait long enough.

Verify that they have the state ”Registered”:

You can now go to the portal and assign new IP configurations, or do it from PowerShell. See below for how I added new IPs to an already existing NetScaler:

Now, just add a SNIP and then start working with your VIP or VIPs in NetScaler. Remember, this is still a Tech preview and shouldn’t be used in production – you may not get support from Microsoft or Citrix if something stops working.Använd OSPF för routing mellan StrongSwan VTI med BIRD

Jag skrev här om dagen ett inlägg angående att använda OSPF mellan StrongSwan VTIs. Många använder BIRD istället för Quagga för att hantera routing i Linux. I detta inlägg tänkte jag kort visa hur vi kan byta ut det vi gjorde med Quagga och göra det med BIRD istället.

Eftersom vi förra inlägget använde Quagga så tar vi och stänger av det:

Därefter installerar vi BIRD och konfigurerar (tar bara med ett exempel):

Konfigurationen (väldigt enkel, för att reflektera hur jag gjorde med quagga):

Aktivera autostart och starta BIRD:

För att få ut information om routing kan vi använda birdc:

 Använd OSPF för routing mellan StrongSwan VTI

I mitt tidigare inlägg beskrev jag hur IPSec-tunnlar kan sättas upp med hjälp av CentOS och StrongSwan. För att slutföra det hela vill vi ju så klart skapa en dynamisk routing mellan noderna så vi inte behöver sitta och konfigurera sånt manuellt.

Installation och grundkonfiguration:

Därefter, konfigurera en statisk route till ”Client” nätet för respektive router och konfigurera dem för OSPF.

Nu kan du verifiera att det fungerar genom exempelvis köra följande på en av dem:

Genom att vi kör broadcast kan du testa att stänga av olika vti och se hur trafiken ändrar path. I mitt fall använde jag Windows 10-maskiner på mina ”Client” subnät som kommunicerade med varandra. Värt att tänka på är att inte glömma user defined routes för subnät 01.