Tag: Exchange Server

Enable Exchange Mailbox Auditing for all users

Enabling Mailbox Auditing as an Exchange Administrator has for a long time been something you have need to do manually.

Yesterday, Microsoft announced that they will be enabling mailbox auditing by default for all user mailboxes using Office 365 and Exchange Online. This is a welcome change, so you don’t need to manually enable mailbox auditing on new users or use a script that enables that for all users in Office 365 and Exchange Online.

For on-premises Exchange environment, there is no such feature (hopefully it will come with a future Cumulative Update) so you still need to change it manually. Either you add this as a process when creating a new mailbox, or you can use a PowerShell script as an Schedule Task on your Exchange Server that will automatically enable auditing.

Here’s an example on how such script can look like, and you can find it as a download here.Exchange Server and .NET Framework 4.7.2

Yesterday Microsoft released a new version of .NET Framework, 4.7.2 and it’s showing up as an important update in Windows Update.

For Exchange Servers it’s important that you don’t install this update as this version, at this time, is not part of the support matrix for Exchange Servers:

The full list of supported .NET Framework versions are available at Exchange Server Supportability Matrix – Microsoft .NET Framework

To block the installation of .NET Framework 4.7.2 from Windows Update, you can run the following command:

This will add the following registry key:

To unblock the installation, once it’s supported you can run the following command:


This will remove the registry key from the computer and the update will be available once again from Windows Update.Exchange Online mailbox move – Unable to connect to Remote MRS proxy server

Recently in an Exchange Hybrid environment with Exchange Server 2016 on-premise and Exchange Online in Office 365 I encountered the following error message when trying to move a mailbox from on-premise to Exchange Online using New Migration Batch on Remote MRS proxy server:

”The connection to the server ’mail.domain.com’ could not be completed”

On the on-premise Exchange Server I ran the Test-MigrationServerAvailability command with the following parameters to verify the availability with migrating cross-forest:

The result returned with Failed and looking at the error message, we can see the following:

The call to ’https://mail.domain.com/EWS/mrsproxy.svc’ failed”.

Trying manually to go to the URL, it returned with an error code of: ”Server Error in ’/EWS’ Application.”
Normally it would have returned ”The webpage cannot be found” with an 404 error code.

Going to the on-premise Exchange Admin Center, Servers > Virtual Directories > EWS (Default Web Site) I wanted to verify that MRS is enabled for that server – but as the picture shown below, it wasn’t.

I enabled the MRS Proxy Endpoint for the server by selecting the checkbox and press Save:

Restarting the WebAppPool MSExchangeServersAppPool on the specific server using the following command to make sure everything applied and any cache are cleared:

Going again to the URL https://mail.domain.com/EWS/mrsproxy.svc I now received the correct ”error code” of ”The webpage cannot be found” and 404.

Rerunning the Test-MigrationServerAvailability command, I now received a Success as the result:

Going back to the new migration batch, I could now proceed with the move of the mailbox to Exchange Online.Exchange 2016 – EventID 15021 HttpEvent

In a recent case with one of our customer we had an issue with mail flow that wasn’t working as expected for one of the Exchange 2016 server in the environment.

Starting Exchange Management Shell gave us the following error message:

Connection to remote server MBX01.contoso.local failed with the following error message. : [ClientAccessServer=MBX01.contoso.local,BackEndServer=MBX01.contoso.local,RequestId=<id>,<TimeStamp=<date and time>] [FailureCategory=Cafe-SendFailure]

After some troubleshooting we found multiple error events in the System-eventlog with EventID 15021, HttpEvent.

An error occurred while using SSL configuration for endpoint 0.0.0.0:444. The error status code is contained within the returned data

One of the ports Exchange 2016 uses is TCP\444 for it’s Back End IIS Web Site. Looking in IIS Manager and the Exchange Back End site, we found that there wasn’t any SSL certificate selected for https on port 444.

Verifying with another Exchange 2016 server, there should be an SSL certificate selected here and it’s the self-signed Microsoft Exchange certificate.

After we selected the certificate and restarting the IIS service running iisreset (or you can reboot the server) the mail flow started to work again.

 Nyheter i Microsoft Exchange Server 2016

Exchange Server 2016 har sedan en tid varit tillgängligt som Technical Preview men igår släppte Microsoft en publika versionen för on-premise. Några av nyheterna i Exchange 2016 är:

Förenklad arkitektur
Arkitekturen bakom Exchange 2016 är en vidareutveckling av Exchange 2013 där man valt att slå samman Client Access- och Mailbox-rollerna till en och samma roll vilket gör att mailflödet sker på ett mer logiskt sätt och innebär inte att mail hoppar mellan flera servrar innan de landar i användarens mailbox.

ex1
ex2

Förbättrad stabilitet
Exchange 2016 innehåller samtliga prestanda och förbättringar som Exchange 2013 och dess Cumulative Updates men har även utökat med en del nya förbättringar.

En av dessa är att man i Exchange 2016 har möjlighet att läsa från en passiv databas kopia i ett DAG vilket gör att en failover i Exchange 2016 blir upp emot 33 % snabbare än Exchange 2013.

En annan är att MAPI (Messaging Application Programming Interface )-over-HTTP som introducerades i Exchange 2013 SP1 är aktiverat som standard vid nyinstallationen och krävs att vara aktivt vid en uppgradering från Exchange 2013.

MAPI-over-HTTP ersätter därmed RPC-over-HTTP vid anslutning från Outlook till Exchange-servrarna och är ett stabilare och pålitligare protokoll. Ytterligare en fördel med att Exchange går över till MAPI istället för RPC är att MAPI användas enbart av Exchange medan RPC-protokollet används för ett flertal av Microsoft produkter (bl.a. Active Directory) så vid förändring och förbättring av protokollet behöver inte övriga system tas i beaktning.

Outlook Web (OWA)
Några nya funktioner i Outlook Web App (OWA) är:

•    Svepa
•    Pina
•    Ånga
•    Svara i samma ruta
•    Förslag på ny tid i mötesbokning
•    En-linjes vy för inkorgen
•    Klistra in bilder i mailkonversation
•    Tema
•    Emojis

ex31

Även det grafiska utseendet och prestandan i den mobilanpassade versionen är nytt i Outloook Web App för Exchange 2016.

ex6-577x1024ex51-577x1024

Förbättrad and mer intuitiv sökfunktion
Sökfunktionen i Exchange 2016 är klart förbättrad och Outlook klienten använder sig nu fullt ut av serversidan vid sökning efter innehåll i en mailbox.
En förbättrad och ny intuitiv sökgränssnitt i Outlook 2016 och Outlook Web App har implementeras vilket ger sökförslag när du skriver, baserat på personer du kommunicerats med, ditt mailinnehåll och sökhistory.