Tag: Exchange

Evoko Liso – A stylish meeting room manager with the complete package!

INTRODUCTION Working majority of my time within an office setting, I am, as well as many other office workers, very aware with the procedure of booking meetings. Quickly summarized, this amounts to opening the enterprise’s chosen collaboration tool, inviting required attendees all while ensuring that there are available meeting rooms with the suitable equipment. Believe…Enable Exchange Mailbox Auditing for all users

Enabling Mailbox Auditing as an Exchange Administrator has for a long time been something you have need to do manually. Yesterday, Microsoft announced that they will be enabling mailbox auditing by default for all user mailboxes using Office 365 and Exchange Online. This is a welcome change, so you don’t need to manually enable mailbox…Exchange Server and .NET Framework 4.7.2

Yesterday Microsoft released a new version of .NET Framework, 4.7.2 and it’s showing up as an important update in Windows Update. For Exchange Servers it’s important that you don’t install this update as this version, at this time, is not part of the support matrix for Exchange Servers: The full list of supported .NET Framework…Exchange Online mailbox move – Unable to connect to Remote MRS proxy server

Recently in an Exchange Hybrid environment with Exchange Server 2016 on-premise and Exchange Online in Office 365 I encountered the following error message when trying to move a mailbox from on-premise to Exchange Online using New Migration Batch on Remote MRS proxy server: ”The connection to the server ’mail.domain.com’ could not be completed” On the…Office365 med FSLogix i en fleranvändarmiljö

Eftersom Microsoft hårdsatsar på molnet och Office 365 har det länge varit ett naturligt steg att flytta sin on-prem Exchange till molnet – Exchange-Online i Office 365 för att kunna nyttja de många fördelar den erbjuder. Men det har i vissa fall inneburit försämrad upplevelse för slutanvändarna. I och med att Exchange nu befinner sig…Exchange 2016 – EventID 15021 HttpEvent

In a recent case with one of our customer we had an issue with mail flow that wasn’t working as expected for one of the Exchange 2016 server in the environment. Starting Exchange Management Shell gave us the following error message: Connection to remote server MBX01.contoso.local failed with the following error message. : [ClientAccessServer=MBX01.contoso.local,BackEndServer=MBX01.contoso.local,RequestId=<id>,<TimeStamp=<date and…Hämta Office 365 IP-adresser via PowerShell

I vissa Office 365 uppsättningar, främst Hybrid behöver man tillåta att Office 365’s tjänster får kommunicera emot sina interna resurser. Exempelvis behöver man i Exchange Hybrid uppsättningar tillåta IP-adresserna som Exchange Online använder sig utav i en Receive Connector lokalt för att få skicka mail inom samma organisation mellan Office 365 och on-premise. För detta…Outlook 2016 – vad du som Exchange admin behöver veta

Office 2016 släpptes för ett tag sedan och användarna kommer säkert börja fråga efter det. För er som kör Office 365 så har Xenit noterat att funktionen Shared Activation inte alls fungerar i Office 2016 ännu utan Microsoft meddelar att den funktionen släpps i uppdateringen som dyker upp början nästa år. Men det finns ett par…Nyheter i Microsoft Exchange Server 2016

Exchange Server 2016 har sedan en tid varit tillgängligt som Technical Preview men igår släppte Microsoft en publika versionen för on-premise. Några av nyheterna i Exchange 2016 är: Förenklad arkitektur Arkitekturen bakom Exchange 2016 är en vidareutveckling av Exchange 2013 där man valt att slå samman Client Access- och Mailbox-rollerna till en och samma roll…