Tag: Nätverk

Nätverkshantering med open source-produkter

Det finns många produkter för att hantera de olika aspekterna av nätverket i företag. Eftersom jag från början kommer från en värld med bara open source och sedan gått över till Microsoft så var steget att hantera olika aspekter av nätverket med det naturligt. Det hela började med en produkt och sedan en till, för att…Autentisering på trådat nätverk

Många ser över säkerheten på olika sätt. En del av vad som bör ses över är att datorer som exempelvis inte är med i domänen inte ska ha åtkomst till resurser på produktionsnätet. Ett enkelt sätt att lösa detta är att aktivera autentisering på switcharna ihop med RADIUS. Det smidiga med det hela är att…Windows Server 2012 R2 med NIC Team och VLAN

I och med att vi satt upp en ny fysisk Windows Server 2012 R2 (utan Hyper-V) så ville vi få in olika VLAN som servern kan kommunicera ut emot. Följande är konfigurationen som behöver göras, som skapar 3st nätverk, 1 på INSIDE (default) och 2st med VLAN-taggning (DMZ100 och DMZ200).

Utöver detta behövde vi…