Tag: Office365

Missing Teams Add-In for Microsoft Outlook

Earlier this year we received a new customer where they wanted to migrate every user to a new O365-environment. After this I received multiple tickets from users who’s Teams Add-in did not show up In their Outlook application. After countless of tries mixing different settings, new profiles and searching high and low on the interweb,…How to create a custom Address Lists in Exchange Online

Introduction A lot of people are using the Address Book in Outlook or their web mail to find people, but sometimes it can be a hard time filtering on company or departments. Therefore we will go thru how to create custom Address Lists, and in this case only users with a mailbox that have something…Office365 med FSLogix i en fleranvändarmiljö

Eftersom Microsoft hårdsatsar på molnet och Office 365 har det länge varit ett naturligt steg att flytta sin on-prem Exchange till molnet – Exchange-Online i Office 365 för att kunna nyttja de många fördelar den erbjuder. Men det har i vissa fall inneburit försämrad upplevelse för slutanvändarna. I och med att Exchange nu befinner sig…Introduktion till Office 365 Video

Office 365 utökas hela tiden med nya funktioner och en av dessa är Office 365 Video som ingår i Enterprise E1/E3 prenumerationerna. Kort och gott kan man säga att Office 365 Video är som företagets egna YouTubekanal där det är möjligt att ladda upp videos och sedan dela dem. Om en organisation har behov av att…