Tag: PVS

Citrix PVS: UEFI Boot of Targets

If you wish to perform UEFI boot of Targets that are provisioned using Citrix PVS, below are the settings (mainly DHCP) that you need to apply. Majority of the info below was taken from this Citrix PowerPoint presentation. If using Boot Device Management file (BDM): With BDM, DHCP options are not needed since everything is…Provisioning av Windows 2012 R2 – ShortFileName

I Windows 2012 R2 har det introducerats flera förbättringar. En förbättring är att Microsoft valt att stänga av vissa funktioner som tidigare varit aktiverade för bakåtkompabilitet. En sådan funktion är ShortFileName (SFN), även kallat 8dot3 Name Creation (8dot3), som Microsoft valt att inaktivera på nya diskvolymer som läggs till på en Windows 2012 R2, utöver…