Tag: Windows Server 2012 R2

Svart skrivbord med Citrix VDA 7.6

Fler har börjat installera XenApp-miljöer på Windows 2012 R2. Vid installation av XenApp 7.6 VDA-agent på en Windows 2012 R2, kan man eventuellt stöta på att publicerade applikationer och skrivbord inte fungerar optimalt. Som till exmpel ett svart skrivbord när användare loggar in. Symptom: Nedan följer två symptom som kan uppstå när man försöker ansluta…Windows Server 2012 R2 med NIC Team och VLAN

I och med att vi satt upp en ny fysisk Windows Server 2012 R2 (utan Hyper-V) så ville vi få in olika VLAN som servern kan kommunicera ut emot. Följande är konfigurationen som behöver göras, som skapar 3st nätverk, 1 på INSIDE (default) och 2st med VLAN-taggning (DMZ100 och DMZ200).

Utöver detta behövde vi…