Tenant isolering i Office 365

Att Microsoft använder en delad infrastruktur i Office 365 för sina kunder är inte någon nyhet men hur separerar de kundinformationen mellan olika kunder (tenants)?

I en uppdaterat whitepapper sammanfattar och förklarar Microsoft hur de ur ett säkerhet, integeritet och tillgänglighetsperspektiv separerar informationen mellan olika tjänster och kunderna.

Dokumentet senaste version finns att ladda ner här: aka.ms/Office365TI

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.