Windows Server 2012 R2 med NIC Team och VLAN

I och med att vi satt upp en ny fysisk Windows Server 2012 R2 (utan Hyper-V) så ville vi få in olika VLAN som servern kan kommunicera ut emot.

Följande är konfigurationen som behöver göras, som skapar 3st nätverk, 1 på INSIDE (default) och 2st med VLAN-taggning (DMZ100 och DMZ200).

Utöver detta behövde vi konfigurera upp VLAN i switchen som servern är inkopplad emot.

Exempel från en HP switch där man konfigurera interface 1 (som går till NIC 1) och interface 2 (som går till NIC 2) som Tagged på DMZ100 och DMZ200 medan Untagged på INSIDE VLAN:et.

Disclaimer: All information on this blog is offered "as is" with no warranty. It is strongly recommended that you verify all information and validate all scripts in isolated test environments before using them in production environments.